top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PARTNERŮ  SPOLEČNOSTI NIKE


Kdo jsme?

Jsme přidružené společnosti, které jsou držiteli franšízových licencí Nike v různých krajinách po celém světě, v rámci kterých provozujeme obchody Nike. Společnost odpovídající za zpracování vašich osobních údajů bude záviset od toho, kde se ve světě nacházíte (tento subjekt se zde označuje jako „my“, „náš“, „nás“).
Prosím, prohlídněte si náš Seznam místních společností

Příjem a zpracování osobních údajů

Za účelem poskytování digitálních služeb a členských služeb společnosti Nike (dále jen „služby“) může s námi společnost Nike sdílet údaje o spotřebitelích.

 

Společnost Nike shromažďuje vaše osobní údaje prostřednictvím webových stránek společnosti Nike („Weby“) a mobilních aplikací („Aplikace“) a \ anebo jinými prostředky, protože společnost Nike z času na čas aktualizuje své zásady ochrany osobních údajů.

 

Osobní údaje spotřebitele přijímáme a zpracováváme jako nezávislý kontrolór údajů, aby jsme vám mohli poskytnout tyto služby. Získali jsme a zpracováváme takové údaje za pomoci informačních systémů společnosti Nike.

 

Doporučujeme vám přečíst si Zásady ochrany osobních údajů společnosti Nike, aby jste získali další informace týkající se shromažďování a použití vašich osobních údajů prostřednictvím Aplikací a / anebo Webů. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Nike naleznete zde („Zásady ochrany osobních údajů společnosti Nike“).

Jaké osobní údaje používáme?

Používáme osobní údaje, které od vás společnost Nike shromažďuje a sdílíme s námi v souladu s pravidly ochrany osobních údajů společnosti Nike. Tyto osobní údaje mohou obsahovat:

 • kontaktní údaje včetně jména, e-mailu, telefonního čísla, zásilky, fakturační adresy;

 • přihlašovací a účetní informace, včetně krycího jména a jedinečného ID použivatele;

 • informace o platbě anebo kreditní kartě;

 • osobní údaje včetně pohlaví, rodního města, datumu narození a historie nákupu;

 • obrázky, fotografie a videa;

 • údaje o fyzikálních charakteristikách, jako jsou měření bot / chodidel, anebo

 • osobní preference včetně vašeho seznamu přání, jako i marketingové preference a preference souborů cookie;

Můžeme dostat další osobní údaje umožňující konkrétní funkce v rámci Aplikací.

Během interakce s weby a aplikacemi Nike se určité údaje automaticky shromažďuji z vašeho zařízení anebo webového prohlížeče. Víc informací o těchto postupech naleznete v sekci „Soubory cookie a pixelové tagy“ v Pravidlech ochrany osobních údajů společnosti Nike.

Nástroje na správu shromážděných osobních údajů

V mnohých případech bude váš webový prohlížeč anebo platforma mobilního zařízení poskytovat nástroje, které vám umožní ovládat, kdy vaše zařízení shromažďuje anebo sdílí konkrétní kategorie osobních údajů. Například vaše mobilní zařízení anebo webový prohlížeč může nabízet nástroje, které vám umožní zpravovat používání souborů cookie anebo sdílení polohy. Další informace naleznete v pomocníkovi prohlížeče na vašich zařízeních.

Proč používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje používáme následujícími způsoby:

 • poskytovat Služby, které požadujete. Když používáte webové stránky a aplikace společnosti Nike, použijeme vaše osobní údaje na poskytnutí požadovaného produktu anebo služby. Když kupříkladu nakupujete na Webových stránkách, na komunikaci s vámi ohledně nákupu použijeme kontaktní informace, které nám poskytnete. Pokud kontaktujete naše spotřebitelské služby, použijeme o vás informace, jako jsou například dodací anebo platební údaje, anebo zakoupený produkt, aby jsme vám pomohli vyřešit problém anebo otázku;

 • provozovat, zlepšovat a udržovat naše podnikání, produkty a služby. Například při nákupu použijeme tyto informace na účetnictví, audity a další interní funkce;

 • chránit naše práva, majetek anebo bezpečnost třetích stran;

 • můžeme taky použít vaše osobní údaje o tom, jako používáte Weby a Aplikace, aby jsme zabránili anebo odhalili podvody, zneužívání, nezákonné použití, porušení Podmínek používání společnosti Nike a na dodržování soudních příkazů, vládních požadavků anebo příslušného zákona.

 • pro účely všeobecného výzkumu a analýzy na pochopení chování anebo preferencí zákazníka.

 • Vaše osobní údaje můžeme použít i jiným způsobem a v čase shromažďování poskytneme konkrétní upozornění a v případě potřeby získáme váš souhlas.

Sdílení osobních údajů

 • Společnost Nike sdílí vaše osobní údaje v souladu s pravidly ochrany osobních údajů společnosti Nike.

 • vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami v rozsahu nevyhnutném na: (i) splnění vládní žádosti, soudního příkazu anebo příslušného zákonu; (ii) zabránit nelegálnímu použití Web a Aplikací anebo porušování Podmínek používání Webů a Aplikací a našich zásad; (iii) bránit se vůči nárokům třetích stran; a (iv) pomáhat s předcházením podvodům anebo s vyšetřováním (např. falšování).

 • vaše osobní údaje můžeme sdílet s jakoukoliv jinou třetí stranou, kde jste poskytli váš souhlas.

 • Můžeme taky převést osobní údaje, které o vás máme, v případě, že předáme anebo převedeme celý anebo část našeho podnikání anebo majetku (včetně v případě reorganizace, vyčlenění, rozpuštění anebo likvidace).

Bezpečnost údajů

Na zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů používáme různé technické a organizační bezpečnostné opatření včetně nástrojů na šifrování a autentizaci.

Uchovávání vašich osobních údajů

K vašim osobním údajům máme přístup, pokud jsou uchovávány v systémech Nike. Vaše osobní informace budou uchované v systémech Nike v souladu s Pravidly ochrany osobních údajů společnosti Nike.


Vaše práva týkající se vašich osobních údajůMáte právo požadovat: (i) přístup k vašim osobním údajům; ii) elektronická kopie vašich osobních údajů (přenosnost); (iii) oprava vašich osobních údajů, pokud jsou neúplné anebo nepřesné; anebo (iv) vymazání anebo omezení vašich osobních údajů za určitých okolností stanovených platným zákonem. Tyto práva nejsou absolutní. Pokud jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Když chcete požádat o kopii svých osobních údajů anebo uplatnit své další práva, použijte webový formulář společnosti Nike na ochranu osobních údajů.

Změny v našich zásadách ochrany osobních údajů

Rozhodné právo a naše postupy se časem mění. Když se rozhodneme aktualizovat naše pravidla ochrany osobních údajů, změny zveřejníme na Webech anebo v Aplikacích.

Kontaktujte nás

Když máte jakékoliv otázky anebo obavy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů a postupů při ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na adrese InfoEurope@foxnsp.com .

bottom of page