top of page

PRIVACYBELEID VAN NIKE PARTNER


Wie zijn wij?

We zijn gelieerde bedrijven in verschillende landen over de hele wereld, die in het bezit zijn van franchise licenties van Nike, waaronder we Nike-winkels exploiteren. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens hangt af van uw plaats in de wereld (een dergelijke entiteit wordt hier aangeduid als "wij", "onze", "ons").

 

Bekijk onze Lijst met Lokale Bedrijven / List of Local Companies

Ontvangen en verwerken van persoonlijke gegevens

Om de digitale diensten en lidmaatschapsdiensten (de "Diensten") Nike te kunnen leveren, kan Nike consumentengegevens met ons delen.

Nike verzamelt uw persoonlijke gegevens via de websites van Nike ("Sites") en mobiele applicaties ("Apps") en/of op andere wijze, aangezien Nike zijn privacybeleid van tijd tot tijd gaat bijwerken.

We ontvangen en verwerken persoonsgegevens van consumenten als onafhankelijke gegevensbeheerder om u de Diensten te kunnen leveren. We ontvangen en verwerken dergelijke gegevens met behulp van de informatiesystemen van Nike.

We raden u aan het privacybeleid van Nike te lezen om aanvullende informatie te verkrijgen over het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens via de Apps en/of de Sites. Klik hier / click here  voor het privacybeleid van Nike ("Het Privacybeleid van Nike").

Welke persoonlijke gegevens gebruiken we?

We gebruiken de persoonlijke gegevens die Nike van u verzamelt en met ons deelt in overeenstemming met het privacybeleid van Nike. Deze persoonlijke gegevens kunnen zijn:

 • contactgegevens inclusief naam, e-mail, telefoonnummer en verzend-, factuuradres;

 • login- en accountinformatie, inclusief schermnaam en unieke gebruikers-ID;

 • betalings- of creditcardgegevens;

 • persoonlijke gegevens waaronder geslacht, woonplaats, geboortedatum en aankoopgeschiedenis;

 • afbeeldingen, foto's en video's;

 • gegevens over fysieke kenmerken zoals schoen-/voetafmetingen; of

 • persoonlijke voorkeuren, waaronder uw wensenlijst en marketing- en cookievoorkeuren;

We kunnen aanvullende persoonlijke gegevens ontvangen om bepaalde functies binnen de Apps mogelijk te maken.

 Bij interactie met Sites en Apps van Nike worden bepaalde gegevens automatisch vanuit uw mobiele apparaten of webbrowser verzameld. Meer informatie over deze praktijken is opgenomen in het gedeelte "Cookies en Pixeltags" van het privacybeleid van Nike.

Gereedschap voor het beheer van de verzamelde persoonsgegevens

In veel gevallen heeft uw webbrowser of het platform van uw mobiele apparaten gereedschap waarmee u kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde categorieën persoonlijke gegevens verzamelt of deelt. Uw mobiele apparaat of webbrowser kan bijvoorbeeld tools aanbieden waarmee u het gebruik van cookies of het delen van locaties kunt beheren. Raadpleeg voor meer informatie het helpbestand van uw browser op uw apparaten.

Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • om de door u gevraagde Diensten te leveren. Wanneer u de Sites en Apps van Nike gebruikt, zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren. Als u bijvoorbeeld een aankoop doet op de Sites, gebruiken we de contactgegevens die u ons geeft om met u over de aankoop te communiceren. Als u contact opneemt met onze consumentendiensten, gebruiken we informatie over u, zoals leverings- of betalingsinformatie, of het product dat u hebt gekocht, om u te helpen bij het oplossen van een probleem of vraag;

 • om ons bedrijf, onze producten en diensten te beheren, te verbeteren en te onderhouden. Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet, gebruiken we die informatie voor de boekhouding, controle en andere interne functies;

 • om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of van derden te beschermen;

 • we kunnen uw persoonlijke gegevens over hoe u de Sites en de Apps gebruikt ook gebruiken om fraude, misbruik, illegaal gebruik en schendingen van de gebruiksvoorwaarden van Nike te voorkomen of op te sporen, en om aan gerechtelijke instructies, overheidsverzoeken of de toepasselijke wetgeving te voldoen.

 • voor algemeen onderzoek en analyse om het gedrag of de voorkeuren van klanten te begrijpen.

 • we kunnen uw persoonlijke gegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen op het moment van het verzamelen daarvan een specifieke aankondiging doen en, waar nodig, uw toestemming vragen.

Delen van persoonlijke gegevens

 • Nike deelt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Nike.

 • We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden voor zover dat nodig is om: (i) te voldoen aan een overheidsverzoek, een gerechtelijke instructie of toepasselijke wetgeving; (ii) illegaal gebruik van de Sites en Apps of schendingen van de Gebruiksvoorwaarden van de Sites en Apps en ons beleid te voorkomen; (iii) ons te verdedigen tegen vorderingen van derden; en (iv) te helpen bij het voorkomen of onderzoeken van fraude (bijv. vervalsing).

 • We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met welke derde partij ook indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 • We kunnen ook de persoonlijke gegevens die we van u hebben overdragen indien we onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, spin-off, ontbinding of liquidatie).

Dataveiligheid

We maken gebruik van verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder encryptie- en authenticatietools, om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

We hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens zolang deze in de Nike-systemen worden bewaard. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in de Nike-systemen in overeenstemming met het privacybeleid van Nike.


Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht om het volgende te verzoeken: (i) toegang tot  uw persoonlijke gegevens; (ii) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (overdraagbaarheid); (iii) correctie van uw persoonlijke gegevens als deze onvolledig of onnauwkeurig zijn; of (iv) verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens, waarvoor in bepaalde omstandigheden door de toepasselijke wetgeving voorzien is. Deze rechten zijn niet absoluut. Als we uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. Als u een kopie van uw persoonlijke gegevens wilt aanvragen of een van uw andere rechten wilt uitoefenen, gebruik dan het Nike Privacy Webformulier.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het toepasselijke recht en onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Als we besluiten ons privacybeleid bij te werken, zullen we de wijzigingen op de Sites en\of de Apps plaatsen.

Neem contact op

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid en privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via InfoEurope@foxnsp.com

bottom of page