top of page

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PARTNERA NIKE


Kim jesteśmy?


Jesteśmy firmami afiliowanymi, które posiadają licencje franczyzowe Nike w różnych krajach na całym świecie, w ramach których prowadzimy sklepy Nike. Firma odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie zależała od tego, gdzie Państwo się znajdują (podmiot ten określany jest w niniejszym dokumencie słowami „my”, „nasz”, „nam” itp.). Mogą Państwo sprawdzić naszą Listę firm lokalnych 

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

W celu świadczenia usług cyfrowych firmy Nike i usług członkowskich (dalej zwanych „Usługami”) firma Nike może udostępniać nam dane konsumentów.

 

Firma Nike gromadzi Państwa dane osobowe za pośrednictwem witryn internetowych („Witryn”) i aplikacji mobilnych („Aplikacji”) i/lub innymi drogami, przy czym firma Nike okresowo aktualizuje swoją politykę ochrony danych osobowych.

 

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe konsumentów jako niezależny administrator danych w celu świadczenia Państwu usług. Otrzymujemy i przetwarzamy takie dane za pomocą systemów informatycznych firmy Nike.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Polityką ochrony danych osobowych Nike w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych przez Aplikacje i/lub Witryny. Aby przeczytać politykę ochrony danych firmy Nike, proszę kliknąć tutaj („Polityka ochrony danych Nike”).

Jakich danych osobowych używamy?

Wykorzystujemy dane osobowe, które Nike zbiera od Państwa i które nam udostępnia zgodnie z Polityką ochrony danych Nike. Te dane osobowe mogą obejmować:

 • dane kontaktowe, w tym imię/nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do wysyłki/faktury;

 • dane logowania i konta, w tym nazwę użytkownika i unikalny identyfikator użytkownika;

 • dame karty płatniczej lub kredytowej;

 • dane osobowe, w tym płeć, miejsce zamieszkania, data urodzenia i historia zakupów;

 • obrazy, fotografie i wideo;

 • dane dotyczące cech fizycznych, takich jak rozmiar buta/stopy; lub

 • osobiste preferencje, w tym lista życzeń, jak również preferencje marketingowe i dotyczące plików cookie;

Możemy gromadzić dodatkowe dane osobowe umożliwiające korzystanie z poszczególnych funkcji aplikacji.

 

Podczas korzystania z Witryn i Aplikacji Nike pewne dane są zbierane automatycznie z urządzenia lub przeglądarki internetowej. Więcej informacji o tych praktykach znajduje się w Polityce ochrony danych Nike, pod nagłówkiem „Pliki cookie i znaczniki pikselowe”.

Narzędzia do zarządzania rodzajem zbieranych danych osobowych

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa lub platforma urządzenia mobilnego dostarcza narzędzi pozwalających na kontrolowanie, kiedy urządzenie gromadzi lub udostępnia określone kategorie danych osobowych. Na przykład Państwa urządzenie mobilne lub przeglądarka internetowa może oferować narzędzia umożliwiające zarządzanie korzystaniem z plików cookie lub udostępnianie lokalizacji. Więcej informacji znajdą Państwo w pliku pomocy przeglądarki w urządzeniu.

Dlaczego wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujący sposób:

 • aby świadczyć usługi, których Państwo oczekują. Gdy korzystają Państwo z Witryn i aplikacji Nike, używamy Państwa danych osobowych w celu dostarczenia żądanego produktu lub usługi. Na przykład, jeśli dokonają Państwo zakupu w Witrynie, wykorzystamy podane dane kontaktowe do komunikowania się z Państwem w sprawie zakupu. Jeśli skontaktują się Państwo z naszym działem obsługi klienta, wykorzystamy Państwa dane, takie jak informacje o dostawie lub płatności czy zakupionym produkcie, aby pomóc Państwu rozwiązać problem lub odpowiedzieć na pytanie;

 • aby prowadzić, ulepszać i utrzymywać naszą działalność, produkty i usługi. Na przykład, gdy dokonują Państwo zakupu, wykorzystujemy te informacje do celów księgowości, audytu i innych funkcji wewnętrznych;

 • aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo nas samych lub innych podmiotów;

 • możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe dotyczące sposobu, w jaki korzystają Państwo z Witryn i Aplikacji, aby zapobiegać oszustwom, nadużyciom, nielegalnemu użytkowaniu, naruszeniom Warunków użytkowania Nike lub wykrywać takie przypadki, a także wypełniać orzeczenia sądowe, żądania władz lub obowiązujące prawo.

 • do celów ogólnych badań i analiz, aby zrozumieć zachowanie lub preferencje klientów.

 • możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe w inny sposób i w momencie ich gromadzenia powiadomimy o tym fakcie, i w razie potrzeby uzyskamy Państwa zgodę.

Udostępnianie danych osobowych

 • Firma Nike udostępnia Państwa dane osobowe zgodnie z Polityką ochrony danych Nike.

 • możemy udostępniać Państwa dane osobowe stronom trzecim w zakresie niezbędnym do: (i) spełnienia żądania władz, nakazu sądowego lub dostosowania się do obowiązującego prawa; (ii) zapobiegania nielegalnemu korzystaniu z Witryn i Aplikacji lub naruszaniu Warunków korzystania z Witryn i Aplikacji oraz naszych zasad; (iii) obrony przed roszczeniami stron trzecich; oraz (iv) pomocy w zapobieganiu oszustwom lub w prowadzeniu dochodzeń (np. w sprawie podrabiania produktów).

 • możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym stronom trzecim, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

 • możemy również przekazać dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszej działalności lub aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, wydzielenia, rozwiązania lub likwidacji).

Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wykorzystujemy różne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w tym narzędzia szyfrujące i uwierzytelniające.

Przechowywanie Państwa danych osobowych

Mamy dostęp do Państwa danych osobowych przez cały czas ich przechowywania w systemach Nike. Państwa dane osobowe będą przechowywane w systemach Nike zgodnie z Polityką ochrony danych Nike.


Prawa przysługujące Państwu w związku z Państwa danymi osobowymi

Mają Państwo ma prawo zażądać: (i) dostępu do swoich danych osobowych; (ii) elektronicznej kopii swoich danych osobowych (przenośność); (iii) poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niekompletne lub niedokładne; lub (iv) usunięcia lub ograniczenia swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach przewidzianych przez obowiązujące prawo. Te prawa nie są bezwzględne. Jeżeli uzyskaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać tę zgodę. Jeśli chcą Państwo zażądać kopii swoich danych osobowych lub skorzystać z innych praw, prosimy o użycie formularza internetowego firmy Nike dotyczącego ochrony danych osobowych.

Zmiany w naszej polityce ochrony danych osobowych

Obowiązujące prawo i nasze praktyki zmieniają się wraz z upływem czasu. Jeśli postanowimy zaktualizować naszą politykę prywatności, opublikujemy zmiany w Witrynach i/lub w Aplikacjach.

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki ochrony danych i praktyk w zakresie ochrony danych, prosimy o kontakt pod adresem InfoEurope@foxnsp.com.

bottom of page